www.financnisprava.cz – daňové zákony, tiskopisy, podání daní elektronicky…

www.vyplata.cz – vše co se týká mezd a personalisiky…

www.business.center.cz – zákony, finance, právo…

www.statnisprava.cz – odkaz na úřady v ČR…

www.mesec.cz – finance, „kalkulačka“ pro porovnání různých finančních produktů…

www.cnb.cz – kurzy devizového trhu…

www.justice.cz – obchodní a insolvenční rejstřík…

www.rzp.cz – živnostenský rejstřík…


www.nahlizenidokn.cuzk.cz – nahlížení do katastru nemovitostí…

Ověření DIČ ČR

Ověření DIČ EU